شرکت صحرا فیلم

  • مدیر - مجید مدرسی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - پ. 48 - ط. اول و دوم - ک.پ : 1533846383
  • ، ، ،
ارزیابی