شفاخانه مهر تهران

  • دفتر مرکزی - حسن حیدری
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - جنب پارک ساعی - پ. 2171
زیرمجموعه‌ها :

اندیشه آرام - کلینیک ترک اعتیاد
آرامش - شعبه پاکدشت - کلینیک ترک اعتیاد
آرامش - شعبه ستارخان - کلینیک ترک اعتیاد
آرامش - شعبه شریعتی - کلینیک ترک اعتیاد
آرامش - شعبه قرچک - کلینیک ترک اعتیاد
آرامش ساعی - کلینیک ترک اعتیاد
آسایش - کلینیک ترک اعتیاد
تبسم - کلینیک ترک اعتیاد
خورشید تندرستی - کلینیک ترک اعتیاد
سینا بهزادی - کلینیک ترک اعتیاد
کلینیک بهرامی - کلینیک ترک اعتیاد
مروارید - کلینیک ترک اعتیاد
مسعودیه - کلینیک ترک اعتیاد
ارزیابی