کارخانه روده امید پارس

  • مدیر - محسن مباشرت
  • ورامين - جاده ریحان آباد - ک. شیشه گری - پ. 82
ارزیابی