مرکز تحقیقات گیاهان دارویی - دانشگاه شاهد

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بین خیابان فرصت شیرازی و نصرت - پ. 117 - ک.پ : 1417953836
  • ،