شرکت مواد مهندسی مکرر

  • مدیرعامل - بهرام مواصاد
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 64 - پ. 23
  • ،
کارخانه

ایران - قزوین - بویین زهرا - قزوین - جاده بوئین زهرا - شهرک صنعتی لیا - بلوار صنعتگران شمالی - خ. کارآفرین
)
ارزیابی