تیم طراحی و مهندسی فنون (مهمانداری)

  • مدیر - حمید معتبر
  • تهران - منطقه 12 - انقلاب - پیچ شمیران - ایستگاه درختی - ساختمان حمید - واحد 7
ارزیابی