فرشید

  • مدیر - زرکش
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. میناب - پ. 12 - ک.پ : 1557717511