گروه بازرگانی فرشید اسماعیلی (حمل و نقل نیکوبر)

  • خوزستان - بندر ماهشهر - بندر امام خمینی - 22 بهمن - جنب پست مرکزی - ساختمان شادی - ط. چهارم - واحد 4
  • ،
  • ،
  • ،

گروه بازرگانی فرشید اسماعیلی (حمل و نقل نیکوبر) در یک نگاهشرکت حمل و نقل نیکوبر (حمل محمولات از بندر امام خمینی تمام نقاط کشور) آدرس: بندر امام خمینی - پایانه حمل و نقل - طبقه دوم - غرفه 20
ارزیابی