منطقه 5 مخابراتی - شهیدآیت اله ایروانی

  • اسلام شهر - چهاردانگه - اصلی - روبروی شرکت کیان تایر
  • ،