معین

  • مدیر - تجویدی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - نرسیده به میدان نبوت (هفت حوض) - پ. 51 - ک.پ : 1648717763