الماس (کاشی و سرامیک)

  • مدیر - رضا سیدزاده خرازی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نرسیده به بلوار کشاورز - پ. 1547 - ط. سوم - واحد 29 - ک.پ : 1417993319