دکتر هوشنگ شفیعی

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بلوار کشاورز - پ. 193 - ط. چهارم - واحد 10 - ک.پ : 1417994334
مستقردر :

بیمارستان ایرانیان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان آریا - بیمارستان
ارزیابی