کارخانه گیتا شیمی سهند

  • مدیر - شیرین جزایری
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار غزالی غربی - سعادت سوم - کیمیای دوم