جایگاه 165 - فتح

  • مدیر - سعید قلی زاده
  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - نبش خیابان فتح 25 و 23 - ک.پ : 1387643456
ارزیابی