شرکت جهان سرنگ

  • مدیر - محمد زینالی نوین
  • تهران - منطقه 6 - سمیه - نرسیده به خیابان موسوی (فرصت) - پ. 5 - ط. دوم - واحد 5 - ک.پ : 1581737941
  • ،