کارخانه ایران شکوه

  • مدیر - حسین شیخ کرمی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - چیتگر جنوبی