هوایی شهیدستاری - دانشکده افسری

  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - خ. شمشیری