جایگاه 1 - میدان رازی

  • تهران - منطقه 11 - مولوی - نرسیده به میدان رازی (گمرک)
ارزیابی