دکتر مظفر عبدشاه

  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - خ. طاهریان - پ. 80 - طبقه همکف
مستقردر :

بیمارستان سپیر - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی