دکتر حسین شهیدی

  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - نرسیده به خیابان سمیه - پ. 56 - ط. همکف - ک.پ : 1581615416
مستقردر :

بیمارستان آبان - بیمارستان
ارزیابی