ستاره کردستان

  • اسلام شهر - چهاردانگه - شهرک بهشتی - خ. هیدخ - ک. گلستان 10 - پ. 271