بیمارستان شهریار

  • مدیر - مسعود امامی
  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - نبش خیابان کارون - ک.پ : 1344763771
  • ،
مستقرها :

دکتر احمدرضا تافتاچی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر اصغر صدرایی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر اکبر چهراسن - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر بهروز بالازاده - متخصص زنان و زایمان
دکتر پوپک یحیوی - متخصص زنان و زایمان
دکتر جواد قادری - متخصص زنان و زایمان
دکتر حسن نجف زاده - متخصص جراحی عمومی
دکتر حسین ترابی انگجی - متخصص جراحی عمومی
دکتر حمید فریدراد - متخصص زنان و زایمان
دکتر خلیل ضیایی - متخصص زنان و زایمان
دکتر رافیک طروسیان - متخصص جراحی عمومی
دکتر سلمان دهخدا - متخصص جراحی عمومی
دکتر سیدابراهیم فرج زاده - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر سیدحسن ثاقب - فوق تخصص کودکان
دکتر عادل ابراهیم پور - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر عبدالحسین جواهریان - متخصص زنان و زایمان
دکتر عبدالحسین حریقی - متخصص قلب و عروق
دکتر عزیز باصر - متخصص زنان و زایمان
دکتر علی اصغر حیدری - متخصص زنان و زایمان
دکتر علی اصغر ظفرنیا - متخصص زنان و زایمان
دکتر علی رضا نادری - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر فرهنگ غنی پور فراهانی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر فضل اله زواره ای - فوق تخصص کودکان
دکتر قنبر عباسی - متخصص زنان و زایمان
دکتر محمد سعیدیان - متخصص قلب و عروق
دکتر مصطفی خرمشاهی - فوق تخصص جراحی گوارش
دکتر مصطفی هشیارسر - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر مهدی ضرابی - فوق تخصص کودکان
دکتر میترا مشهدیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نصرت اله بدوحی - متخصص جراحی عمومی
دکتر نصرت آزاد احیایی - متخصص قلب و عروق
دکتر نیره نصیری - متخصص زنان و زایمان
دکتر هوشنگ خاتمی - متخصص زنان و زایمان
دکتر یحیی عظیمی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
ارزیابی