ثامن الائمه - شعبه مزینان - کد 38

  • خراسان رضوی - سبزوار - جاده تهران - کیلومتر 75