بانک سپه - شعبه خالداسلامبولی، واحد ارزی - کد 1245

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان 1 - ک.پ : 1513613513
  • ،