الماس

  • مدیر - فرخ جوان بخت
  • تهران - منطقه 15 - افسریه - 20 متری - بین 15 متری اول و دوم - بازار بزرگ افسریه - طبقه همکف - واحد 32 - ک.پ : 1784773994
ارزیابی