بانک ملی - شعبه دانشگاه شریعتی - کد 944

  • تهران - منطقه 16 - م. بهمن - خ. میعاد شرقی
  • ،