شرکت نونا پرداز الکترونیک صهبا

  • مدیر - براتی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی بیمارستان قلب - نبش کوچه مجد - پ. 1783 - زنگ 4
  • ،