بانک ملی - شعبه نازی آباد - کد 109

  • مدیر - حسین کرمی
  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. رجایی - خ. مداین - ک.پ : 1815635893
  • ، ،