ماشین سازی معینی

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - بعد از گردنه تنباکویی - جنب تعمیرگاه ترانسپورت - ک.پ : 1855995413