بانک رفاه کارگران - شعبه بیمارستان مصطفی خمینی - کد 163

  • تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی - ک.پ : 1416645185
  • ،