بانک ملی - شعبه مسجد جامع تهرانسر - کد 622

  • تهران - منطقه 21 - تهرانسر - فاز 1 - بلوار شاهدغربی - روبروی مسجد جامع تهرانسر - ک.پ : 1388834893
  • ،