دکتر فاطمه گلگیری

  • مدیر - فاطمه گلگیری
  • تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی - نبش کوچه 6/39 - درمانگاه حضرت ابوالفضل - ک.پ : 1734793691