دکتر سیدناصر حایری

  • مدیر - سیدناصر حایری
  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - نرسیده به خیابان آزادی - پ. 1064 - ک.پ : 1344655364
  • ،