بانک مسکن - شعبه مرکزی - کد 001111

  • مدیر - حسنخانی
  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - خ. سخایی - ساختمان بانک مسکن - ک.پ : 11359
  • ، ، ،
روابط عمومی

ایران - تهران
تلفنبانک

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ی :

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارزیابی