بانک ملت - شعبه نازی آباد - کد 6650/6

  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. مداین - جنب سینما فردوسی - ک.پ : 18156
  • ،