دکتر داریوش عمیدی راد

  • تهران - منطقه 6 - گاندی - خ. هفتم - پ. 24 - مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی - ک.پ : 1517643414
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی