شهرداری منطقه 22 - واحد بازیافت

  • تهران - منطقه 22 - شهرک راه آهن - م. امیرکبیر - ضلع شرقی
  • ،
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی