وزارت امور خارجه

  • تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - نرسیده به خیابان 30 تیر - سردر باغ ملی