پارس فلز

  • مدیر - حیدری
  • تهران - منطقه 12 - خیام شمالی - خ. صوراسرافیل - پ. 149 - پاساژ کرباسی - ط. اول - ک.پ : 11148
  • ، ،
کلمات کلیدی :

اتصالات

|

لوله

ارزیابی