رشدیه بار

  • مدیر - فرامرز پور منزه جلیلی
  • تهران - منطقه 11 - آذربایجان - نرسیده به خیابان اسکندری جنوبی - پ. 321 - ک.پ : 1311855861
  • ، ،