تهران

  • مدیر - ابراهیم عباس پورآزاد
  • تهران - منطقه 6 - م. فردوسی - بازار فرش عباسی - ط. اول - واحد 28 و 29 و 30 - ک.پ : 1581613199
  • ،
کلمات کلیدی :

صادرات

|

فرش

|

قالی

ارزیابی