بانک پارسیان - شعبه زنجان - کد 2026

  • زنجان - زنجان - کوچمشکی - م. رسل (دارالقرآن) - روبروی مخابرات - پ. 498 - ک.پ : 4513863487
  • ،