دکتر عبدالامیر ضیغمی

  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - ک. رضوی - بیمارستان سوم شعبان - ک.پ : 1175833485
مستقردر :

سوم شعبان - آزمایشگاه تشخیص طبی
ارزیابی