بانک رفاه کارگران - شعبه بیمارستان فیاض بخش - کد 145

  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بلوار خلیج - بیمارستان فیاض بخش - ک.پ : 1379613544
  • ،