کارخانه کیاتل

  • البرز - کرج - جاده ملارد - شرق کانال فردیس - روبروی پست نیروگاه منتظر قائم