شرکت کیادیزل

  • مدیر - شهرام شیشه گر
  • تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - پاساژ رضاپور - ط. اول - واحد 41