اداره تربیت بدنی کارگران استان تهران

  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - نرسیده به پل کن - جنب تعمیرگاه سایپایدک - مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران - ک.پ : 1387617111
  • ، ،
کلمات کلیدی :

قوه مجریه

زیرمجموعه‌ی :

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ارزیابی