شرکت صنایع پمپ و حریق ایران

  • مدیر - ناصر سلیمانی
  • تهران - منطقه 11 - جمالزاده جنوبی - پ. 234 - ط. چهارم - واحد 11 - ک.پ : 1313874334
  • ،