الکترو ساسان

  • مدیر - خلیل قدمی
  • تهران - منطقه 10 - کارون - بین خیابان هاشمی و دامپزشکی - پ. 500 - ک.پ : 1347694518