دارالفنون (نمونه دولتی)

  • مدیر - مهرداد شهوه ای
  • تهران - منطقه 13 - م. امامت - خ. نیشابوری